Comic 78 - Prezzda?

8th Feb 2020, 12:00 AM in Blast from the Past
Prezzda?
Average Rating: 0 (0 votes)
<<First Latest>>

Author Notes:

tomensnaben 8th Feb 2020, 12:00 AM edit delete
tomensnaben
(Translation: "Where am I?")

http://ayuricomic.com/strips/prezzda/